Ledige stillinger: Driftsoperatører

Svanøy Havbruk søker 2 nye driftsoperatører for våre sjølokaliteter.

DRIFTSOPERATØRER

Arbeidet består i å produsere ørret fra utsett og fram til slakteklar fisk, samt delta i vårt stamfiskarbeid og FOU-aktivitet. Dette innbefatter m.a:

 • Fôring, kontroll og ettersyn av fisk   

 • Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg

 • Overvåking og rapportering

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i akvakultur eller utdannelse innen havbruk/biologi

 • Erfaring fra matfiskanlegg 

 • Annen relevant utdanning

  Full opplæring blir gitt.

Som driftsoperatør må du:

 • Være positiv og vise engasjement i arbeidet 

 • Like å jobbe ute hele året, i all slags vær

 • Mestre bruk av båter og oppdrettsutstyr 

 • Være nøyaktig og pliktoppfyllende

 • Ha et høyt fokus på HMS 

 • Beherske norsk – muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:  

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons-/forsikringsordninger

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø 

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for personlig og faglig utvikling 

Vi ønsker også å knytte til oss ekstrahjelper for avlastning i helger og i perioder med mye arbeid.


For mer informasjon, ta kontakt med produksjonssjef Frode Sandvik. Tlf. 952 03 024. 

Søknad med CV og referanser sender du til: post@svanoyhavbruk.no. Søknadsfrist: 25. august.

Svanøy Havbruk AS, Ole Torjussensveg 130, 6914 Svanøybukt. www.svanoyhavbruk.no