Ny produksjonssjef

Frode1.png

Vi er svært glade for å få Frode Sandvik med på laget, i vår nyopprettede stilling som produksjonssjef.

Frode begynte i Svanøy Havbruk 1. november, og kommer fra stillingen som områdeleder i Marine Harvest.

Han har mer enn 25 års fartstid i næringen, og vi er sikre på at hans erfaring vil være strategisk viktig for selskapets utvikling og fremtidsplaner.


ArkivGasta Design