IMG_4552.jpg

FOU

Gjennom vår FOU-konsesjon ønsker vi å bidra til økt verdiskapning i oppdrett av regnbueørret i Norge, gjennom kombinert produksjon av konsumrogn(kaviar) og matfisk.

FOU-arbeid

Gjennom vår FOU-konsesjon ønsker vi å bidra til økt verdiskapning i oppdrett av regnbueørret i Norge, gjennom kombinert produksjon av konsumrogn(kaviar) og matfisk. Dette er hovedmålet for prosjektet. 

Bakgrunnen for prosjektet er å skape et nytt eksportprodukt fra Norge (Danmark har vært store på konsumrogn i mange år) samtidig som man kan få betalt for resten av fisken, altså bedre ressursutnyttelse og dessuten få "dobbelt" utbytte pr fisk.  

I dette ligger det å utvikle en metode for kaviarproduksjon der man samtidig kan opprettholde god kvalitet på fiskekjøttet, dvs finne det optimale tidspunktet i produksjonssyklusen der dette er mulig.

Dette krever forsøk over tid samtidig med et systematisk markedsarbeid. Det er både produksjonsmessige og markedsmessige utfordringer knyttet til slik kombinert produksjon.

Med dagens kilopriser på laksefisk er det kanskje ikke så aktuelt for de fleste å holde fisken frem til kjønnsmodning, men i spesielle typer produksjoner som f.eks ved sikring av stamfisk kan man få utnyttet overskuddsfisken og rognen som ikke blir brukt til produksjon. Videre kan man se på mulighetene som ligger i produksjon av "all female"-grupper. Verdiskapingspotensialet i prosjektet er ikke alene knyttet til økt lønnsomhet ved å produsere konsumrogn. Minst like viktig er det at oppdretter får flere valgmuligheter med hensyn til hva som skal produseres, og at disse valgene kan foretas undervegs i produksjonen. Økte valgmuligheter reduserer risiko og legger grunnlag for økt produksjon av ørret.

 

Fortrinn ved regnbueørret

Det er flere fortrinn ved norsk regnbueørret som tilsier at slik kombinert produksjon er mulig:

  • ørret(hunnfisk) holder på kjøttkvaliteten selv om den bærer rogn

  • ørretrogn til konsum er ettertraktet og godt betalt

  • ørreten har en rødere farge som gjør at den er spesielt attraktiv til f.eks sushi

  • ørretrognen er mindre og mer delikat enn lakserogn.

Dette vil kunne:

  • øke verdiskapningen i norsk sjømatproduksjon

  • gi økt videreforedling i Norge

  • bidra til merkevarebygging av norsk regnbueørret

  • gi oppdretterne flere valgmuligheter 


Nofima i Tromsø, er samarbeidende FoU-institusjon med faglig ansvar for gjennomføringen av prosjektet og oppfølging av FoU- utfordringene.

Se mer på Nofima.no om prosjektet og forskningsarbeidet. Her finner du også publiserte rapporter for prosjektet.