Svanøy-Havbruk-Oddane©Rune-Helland (1).jpg

Om oss

Svanøy Havbruk produserer næringsrik og delikat regnbueørret på tre lokaliteter i Flora kommune. Vi er opptatt av lokal verdiskapning, og en bærekraftig og effektiv matproduksjon.

Lokal verdiskapning

Svanøy er den sørligste og frodigste øya i Flora kommune. Her finner man planter og trær man vanligvis ikke finner på vestlandet, og det samme kan vi vel si om menneskene;). Svanøy sin historie er mangfoldig og går langt tilbake. I forrige århundre var øya det viktigste senteret i regionen, med stor aktivitet på eksport og skipsfart. I dag er Svanøy fortsatt høyst produktiv, og Svanøy Havbruk er stolt av å være en del av dette samfunnet.

Svanøy Havbruk er i dag et solid selskap med 15 viktige arbeidsplasser på Svanøy. Vi produserer matfisk og stamfisk på tre lokaliteter i sjø, samt rogn og settefisk på land. Se hvor vi er lokalisert her. Vi har også et spennende FOU-prosjekt som omfatter konsumrogn. Vi har spesialisert oss på regnbueørret, og har kunder i Europa, Asia og USA. All fisken blir solgt gjennom Skaar Norway, som også er aksjonær. Mesteparten av fisken blir slaktet ved Slakteriet AS i Florø, et steinkast unna.

Verdiskapningen som oppdrettsnæringen har pr. innbygger på Svanøy er formidabel, og ringvirkningene i kommunen ellers er også betydelige. Utregninger viser at Flora kommune har en verdiskaping fra oppdrett på nærmere 1 milliard kroner pr. år og mellom 550-600 årsverk. Dette ville tilsvare 32000 årsverk i Oslo ser man det opp mot antall innbyggere. På Svanøy er vi ca 50 fastboende og her har vi 24 helårs arbeidsplasser knyttet til Svanøy Havbruk, Marø Havbruk og Svanøy Røykeri.

Svanøy Havbruk og Marø Havbruk er, sammen med andre lokale bedrifter, bidragsytere til Svanøy Hovedgård. En viktig norsk kulturarv. Les mer om om Svanøy-samfunnet og øya sin spennende historie på hjemmesidene til Svanøy.

 

Historie

Opprinnelsen til oppdrettseventyret på Svanøy var da Svanøy Stiftelse begynte sitt pionerarbeid innen fiskeoppdrett, tidlig på 70-tallet. Oppdrettsanlegget på Langøya(Austneset) var ett av de første i Norge. Forskningsstasjon for fisk på Sunndalsøra (idag; Nofima) benyttet Svanøy som teststasjon for sine avlsgrupper på både laks og ørret i hele 11 år fra 1976, og Havforskningsinstituttet hadde alle sine avlsgrupper og stamfisk av laks på Svanøy i årene 1974 til 1979. Også senere, på 80-tallet, var Svanøy Stiftelse en sentral samarbeidspartner i det viktige genforskningsarbeidet til professor Harald Skjervold.

I regi av Svanøy Stiftelse ble det også i noen år ytt konsulentbistand og hjelp til etablering av oppdrett i andre land. Stiftelsen investerte mye i å utvikle teknologi og utstyr til oppdrettsnæringen. Blant annet ble bruk av ultralyd til kjønnsbestemmelse av stamfisk utviklet på Svanøy. I 1983 etablerte Svanøy seg som en leverandør av lakserogn og var på et tidspunkt den største i Norge på salg av rogn. Svanøy fikk helsestatus til å kunne eksportere rogn, noe som ble økonomisk viktig for selskapet. Opp gjennom årene har Svanøy også vært et sted for akvakulturstudenter å komme på omvisning eller få praksisplass.

Oppdrett ble skilt ut fra Stiftelsens øvrige aktiviteter rundt 1990 , og aksjeselskapet Svanøy Havbruk ble etablert. Opp gjennom årene har selskapet hatt flere eiere, blant annet Fjord Seafood. Da de etter hvert besluttet å legge ned sin oppdrettsvirksomhet på Svanøy, ble et nytt aksjeselskap etablert etter at Ove Inge Vågen og Ola Sveen i 2005 fikk med seg lokale investorer. Dette er det som i dag er Svanøy Havbruk AS.

Samarbeid

Svanøy Havbruk er en av 45 bedrifter som er medlem/aksjonær i Salmon Group, et nettverk for små og mellomstore oppdrettere.

Våre stamfiskkonsesjoner er tilknyttet AquaGen sin ørretstamme og Svanøy Havbruk er, sammen med Lerøy, en del av AquaGens produksjons- og sikringsstruktur på ørret.

Nofima i Tromsø er en viktig samarbeidspartner på forskningsarbeidet innen FOU, i tillegg til Reksund AS som bistår oss i planlegging og prosjektstyring.